Watersport tv online

Wedstrijdzeilen aflevering 1

HOOFDSTUK A
Voorrang
Een boot heeft voorrang op een andere boot wanneer die andere boot van hem moet vrij blijven.
Sommige regels in de hoofdstukken B,C en D beperking echter de handelingen van een boot met voorrang.

10 Over verschillende boeg                    Definitie: Over boeg, stuurboord of bakboord
11 Over dezelfde boeg, overlap             Definitie: Overlap; Vrij achter en Vrij voor
12 Over dezelfde boeg, geen, overlap
13 Tijdens overstag gaan

Wedstrijdzeilen aflevering 2

HOOFDSTUK B
Algemene beperkingen
14 Aanraking vermijden
15 Voorrang verkrijgen
16 Van koers veranderen
 17 Over dezelfde boeg; juiste koers

Wedstrijdzeilen aflevering 3

START
Start en startprocedure
- Regel tijdens het starten
- Startlijn
- Seinen voor de start
- Algemene en individuele terugroepseinen
- Indringstart

Wedstrijdzeilen aflevering 4

p>HOOFDSTUK C
Merktekens en hindernissen
HET INDEWINDSE MERKTEKEN
- Regel 18.1 Wanneer deze regel van toepassing is 
- Regel 18.2 Merktekenruimte geven
- Regel 18.3 Overstag gaan in de zone

Wedstrijdzeilen aflevering 5

HOOFDSTUK C
Merktekens en hindernissen
HET VOORDEWINDSE MERKTEKEN
- Regel 18.1 Wanneer deze regel van toepassing is 
- Regel 18.2 Merktekenruimte geven
- Regel 18.4 Gijpen

Wedstrijdzeilen compilatie

Alle vijf aflevering achter elkaar gemonteerd ca. 20 minuten.

Last modified: Tuesday, 3 July 2018, 11:36 AM